SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/016 | 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

Intézmény logo

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17-2017-00032

A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot valósított meg, 2018.02.01. és 2021.06.30. között, melyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdetett meg GINOP-6.2.3-17 azonosító számmal, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” címmel. A projekt vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogat. A projekt 100% intenzitású, vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogatott. A projekt tényleges befejezésének a dátuma 2021.06.30. volt.

 

Projekt címe: Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban
Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00032
Kedvezményezett neve: Debreceni Szakképzési Centrum
Szerződött támogatás összege: 549 895 198 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosító számú „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban” című projekt közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói, a HÍD programban tanulók és családjaik voltak. A projekt megvalósításában a Debreceni Szakképzési Centrum és annak mind a 11 iskolája szolgált megvalósítási helyszínként.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vettük figyelembe:

 • Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.
 • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • Kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok fejlesztése.
 • Megtartó képességük kialakítása és fejlesztése érdekében a kedvezményezett intézmények holisztikus, folyamatos fejlesztése, az iskolák, a tanárok, a vezetők megfontolt, pontos helyzetképen alapuló bevonásával, partnerközpontúságra és befogadó szemléletre támaszkodva.
 • Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani.
 • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
 • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab digitális közösségi alkotóműhelyet alakított ki, melyet az európai uniós támogatású projektből finanszírozott. A Digitális Közösségi Alkotóműhely  olyan   nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyikének szükséges jelen lennie, egymással kombinálható módon:  elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás és famegmunkálás. A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

A fejlesztés folyamatában összesen 14 akkreditált módszertani pedagógus továbbképzés valósult meg, melyek során 298 fő pedagógus szerzett sikeresen tanúsítvány. A képzések kiemelten az alábbi tématerületekre irányultak:

 • személyiségfejlesztés, készségfejlesztés,
 • digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,
 • a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás,
 • vezetői kompetenciák fejlesztése.

További fontos megvalósult tevékenység az eszközbeszerzés volt, melynek során a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközparkján túl számos multifunkcionális nyomtatóval, asztali számítógéppel, notebookkal, tabletekkel, szerverekkel gazdagodtak a projektből az iskolák.

Intézményfejlesztési tevékenységünk keretein belül mérőeszköz került kialakításra. Az ezzel történő mérések eredményei centrum szinten kerülnek feldolgozásra szakértői munkacsoport által, az elkészült tanulmányt az iskolavezetők megismerik, és a saját intézményükre vonatkozóan ennek megfelelő intézkedési tervet készítenek. A tanulói fejlesztés erre épülően valósul meg. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 konstrukció keretében kidolgozott mérési módszertanokat az intézmények saját szakmai programjukba adaptálják.

A projekteket a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt felhívás és a GINOP 6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektek szakembereivel együttműködésben valósítottuk meg.

További információ a projektről a Debreceni Szakképzési Centrum honlapján található.


Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

Telefon: +36 52 413 499

E-mail: iskola@mechwart.hu

OM azonosító: 203033/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002423


2024Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum