SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum

OM kód: 203033/016 | 4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

Intézmény logo

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

SZMSZ

Szervezeti és működési szabályzat

Az intézményeknek is szükséges szervezeti és működési szabályzattal rendelkezniük, melyek a köznevelési intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti és eljárási kérdéseket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet, valamint a Szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) kormányrendelet határozza meg.
A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.
Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívülre helyeződik az intézmény előző SZMSZ-e. 
A módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy a fenntartó, vagy az oktatói testület, erre javaslatot tesz.

Kérjük olvassa el figyelmesen az SZMSZ-t!

SZMSZ


Partnereink

SZC logo

Debreceni Szakképzési Centrum


Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

4025 Debrecen, Széchenyi u. 58.

Telefon: +36 52 413 499

E-mail: iskola@mechwart.hu

OM azonosító: 203033/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002423


2024Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum